Teambuilding

At arbejde i virksomheder i dag kræver teamwork. At kunne arbejde i forskellige sammenhænge er ofte en forudsætning for at kunne begå sig i en moderne organisation.

Når Next Step arbejder med teambuilding tages udgangspunkt i TeamDiamanten®.

TeamDiamanten® er udviklet på baggrund af Jungs typografi, der inddeler mennesker i grupper, alt efter hvordan den enkeltes præferencer er med hensyn til at udføre et arbejde. TeamDiamanten® er et værktøj til at forstå samarbejdet i en organisation, og udvikle dette således, at der opnås en optimering af de ressourcer den besidder.

TeamDiamanten® hjælper med at undgå eller at kompensere for svagheder i organisationen, og gør os opmærksom på, hvordan vi udnytter eksisterende styrker bedre eller evt. udvikler nye færdighe- der til gavn for virksomheden. Forløbet udvikles i samarbejde med kunden, og Next Step designer indhold og proces.


Last update: 29-01-2012